Digitalisering in de bouwbranche

 

Met digitaliseren is men in veel branches al jaren geleden begonnen en is het al ver doorgevoerd en (door) ontwikkeld. De bouwbranche is in veel opzichten een ouderwetse sector die nog aan het begin van die ontwikkelingen staat. Daar gaat de komende jaren in rap tempo verandering in komen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling en invoering van BIM (bouw informatie model), Virtual reality, 3D printing, 3D scanning, Drone scanning, Apps, BIG Data analyse van in gebouwen door sensoren verzamelde data enz. Bedrijven die niet experimenteren en investeren in deze nieuwe technieken, zullen de concurrentieslag verliezen.

De bouwbranche

De bouwbranche stuurt hun processen nu nog voornamelijk financieel op basis van financiële cijfers van inkoop, manuren, bouwplaats kosten en algemene kosten. Je kunt hier niet echt van processturing spreken omdat de race dan al gelopen is. Het is meer nacalculatie dan processturing. Door de digitale nieuwe ontwikkelingen heden ten dagen, komen er steeds meer tools om ook de processen in de bouwbranche real time inzichtelijk en overzichtelijk te gaan bewaken en kunnen indien nodig sneller bijgestuurd worden. In de bouw wordt de informatiestroom van processen nog veel op papier gedaan, document gestuurd. De grote hoeveelheden papieren informatie moet op het juiste moment met een grote groep mensen gedeeld worden. Door deze processen om te zetten in data gestuurde processen worden ze niet alleen sneller, maar is de informatie up-to-date voor iedereen en altijd inzichtelijk en overzichtelijk. De communicatie verbeterd sterk, de kwaliteit gaat omhoog, er worden minder fouten gemaakt, de werkdruk verminderd, de faalkosten gaan omlaag en het financieel resultaat verbeterd. Dit kan echter wel betekenen dat hetzelfde werk met minder mankracht uitgevoerd kan worden. Daar staat tegenover dat er aan automatiseringskant weer meer mankracht nodig is. Bovendien ontstaan er ook weer nieuwe beroepen om al die software tools up-to-date en in de lucht te houden en beroepen zoals data analist. Data analyse gaat dan ook een belangrijke rol spelen om de enorm veel data die gegenereerd wordt te analyseren. Managementrapportages zijn hiermee snel gemaakt.

In de bouwbranche is op de bouwplaats de desktop.

Laptop nu ook zo langzamerhand wel ingeburgerd. Door de ontwikkeling van mobiele apparaten zoals tablets en smartphones is het daar nu ook mogelijk processen nog verder te digitaliseren. Een belangrijke ontwikkeling uit het rijtje hierboven is het gebruik maken van software applicaties. Een voordeel hiervan is dat men op de werkplek zelf e.e.a. digitaal kan uitvoeren, controleren en registreren. Het uitvoeringsproces wordt hierdoor nog meer inzichtelijk, overzichtelijk, gestructureerd en gestandaardiseerd. Verspillingen worden verminderd of zelfs geëlimineerd, men heeft real time inzicht en overzicht en met de gegenereerde data en data analyse, ontstaan er nieuwe inzichten over het proces. Deze data bevatten waardevolle informatie die in de bouwbranche nog nauwelijks ten goede benut worden. Er zijn al een paar softwareontwikkelaars die zelf uit de bouwbranche komen en met de nieuwe generatie software engineers, slimme software ontwikkelen om de bouwbranche in de uitvoeringsprocessen die volgende stap te kunnen laten maken.

STA Software B.V. is een van die ontwikkelaars die praktijk en theorie goed weet te vertalen in bouwsoftware ontwikkelaar. De bouwbranche is toe aan vernieuwing en zal de komende jaren veel nieuwe ontwikkelingen o.a. op digitaal gebied omarmen en het stoffige imago van zich afschudden

Geef een reactie